top of page

Algemene voorwaarden


Bedrijfsnaam: Fotografie Annet

Website: www.fotografieannet.com 

Email: info@fotografieannet.com

KvK nummer: 75635305

Bij het boeken van een fotoshoot of bruiloft gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Algemeen

Fotografie Annet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

Fotografie Annet behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Artikel 1: Uitvoering van de opdracht

- Fotografie Annet zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. 

- De foto opdracht zal naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden met professionele apparatuur, in de style waarin Fotografie Annet gebruikelijk werkt.

- Een pre-weddingshoot of after wedding shoot moet binnen 10 maanden voor of 10 maanden na de bruiloft plaatsvinden.

- De foto’s worden afgeleverd in de eigen gehanteerde stijl van Fotografie Annet.

- Bij het boeken van een shoot of bruiloft ga je automatische akkoord met de bewerkingsstijl van Fotografie Annet.

 

Artikel 2: Producten en levering

– De bestanden worden digitaal geleverd. Het is mogelijk om de foto's (tegen betaling) op een USB-stick aangeleverd te krijgen.

– Fotografie Annet levert geen RAW-bestanden. 

– De foto’s worden binnen 20 dagen geleverd, en bij bruidsreportage binnen 10 weken. Afhankelijk van het hoog - of laagseizoen kan die eerder/maximaal 2 weken later zijn.

- Het "verrassingsalbum" wat bij een trouwfotografie pakket zit inbegrepen, word geheel gevuld en ingedeeld door Fotografie Annet. Hier heeft het bruidspaar geen zeggenschap over.

– Kiest u voor een (upgrade) fotoalbum van de fotoreportage, dan zal Fotografie Annet na levering van de foto’s een eerste ontwerp maken van jullie album.

Het conceptalbum krijgt u digitaal toegestuurd. 

– Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is, dit kan maximaal 2 keer kosteloos. 

– Fotografie Annet stuurt het album na goedkeuring op naar de leverancier. Het album is na het bestellen binnen een geschatte levertijd van 5 weken bij u in huis. 

 

Artikel 3: Betaling

- Fotografie Annet stuurt de factuur altijd na de fotoshoot of bruiloft.

- De betaling dient 10 dagen na de fotoshoot of bruiloft voldaan te worden. Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

- Reiskosten van Fotografie Annet zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

– Fotografie Annet levert haar producten nadat de betaling ontvangen is. 

 

Artikel 4: Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Fotografie Annet. De foto’s mogen altijd vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Fotografie Annet. 

Wanneer je kiest voor Fotografie Annet dan geef je Fotografie Annet automatisch toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden online (zoals portfolio of Social Media) dan wel offline, tenzij van te voren anders afgesproken. 

- Op foto’s zonder herkenbare gezichten behoud ik altijd het auteursrecht.

– De foto’s mogen niet extra bewerkt worden. Mocht Fotografie Annet waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken. 

– Fotografie Annet zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 

 

Artikel 5: Portretrecht

-Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Fotografie Annet toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden 

Wil de klant een specifieke foto niet online terugzien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. (Geld niet voor geboorte fotografie)

– Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd. 


Artikel 6: Cadeaubonnen
- U kunt bij Fotografie Annet een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.
- De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
- U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
- Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Fotografie Annet.
- U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
- De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
- Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of te goed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

- Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.


Artikel 7: Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
- Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. 
- Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
- Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
- Fotografie Annet is niet aansprakelijk voor u zelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

- Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

- Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8: Annulering of ziekte.

- Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, sneeuw of zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden af- gezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. 

– In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Fotografie Annet de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een vervangend fotograaf regelen die werkt in dezelfde stijl. De foto’s en eventueel album worden altijd door Fotografie Annet afgewerkt.

 

 Artikel 9: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

- Fotografie Annet houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

- Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij Fotografie Annet aangeven.

bottom of page